БИЗНЕС МЕХАНИЗМИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ

Важно: Това обучение е предимно насочено към предприемачи развиващи или искащи да развиват бизнес предлагащ продукти и/или услуги към крайния потребител!

Обучение, в което ще бъдат по-сериозно засегнати темите за позициониране, ценообразуване и капацитет на бизнеса, важна част от всеки бизнес план.

Ще говорим за бранд и корпоративна идентичност, за да може да оставим правилния отпечатък в съзнанието на потребителя и той да има потребност от конкретно нашите продукти и услуги.

Ще ви бъдат представени различни стратегии и принципи в маркетинга, с помощта на които да развивате бизнеса без да навлизате в капана на ниската цена.

Ще разгледаме важната тема за работа с база данни и как да изучаваме нашия клиент, който може да бъде извор на нови клиенти. Това, ще ви помогне значително и в задържането на настоящи клиенти, тъй като бизнесът се изразява в привличането и задържането на клиенти!

Обучението, ще ви помогне да изковете силна и издържана маркетинг стратегия, с помощта на която да поемете нова посока на развитие. Ще можете да работите изключително ефективно с вашата фокус група. Настоящите Ви клиенти ще се превърнат в извор на нови, а конкурентите ще се превърнат в източник на идеи за бизнес развитие!

9.30 ч. – Регистрация

10.00 ч. Начало на първа част 

 • Сегментиране, фокус група и позициониране
 • Ценообразуване и разиграване на сценарии с различна цена
 • Практически задачи към участниците
 • Създаваме ли сами ловци на оферти?
 • Кога да правим намаления?

11.30 ч. – 11.45 ч. Кафе пауза – включена в цената
11.45 ч. – Продължение на първа част

 • Бранд и корпоративна идентичност
 • Стойност на бранда
 • Етапи на развитието на връзката „потребител – бранд“
 • Асоциации към бранда
 • Предимства на бранда

13.00 ч. – 14.00 ч. време за обяд
14.00 ч. Начало на втора част – Стратегически маркетинг

 • Стратегически маркетинг
 • Как да изграждаме USP
 • Как да изграждаме стратегически партньорства
 • Различни модели за намаления и отстъпки
 • Програми за лоялност
 • Front End продукти за засмукване на клиенти и модели за задържане на клиенти
 • Бонуси за емоционално обвързване

15.30 ч. – 15.45 ч. Кафе пауза
15.45 ч. Продължение на втора част

 • No Name продукти, защо, как и дали да ги използваме?
 • Cross – Sale продажби
 • История на бизнеса
 • Работа с база данни и изучаване на потребителя
 • Таен клиент и как да го ползваме
 • Събуждане на клиенти и/или надграждане на продажбите

17.00 ч. Раздаване на сертификати

YouTube
LinkedIn
Instagram

Връчване на голямата награда - Бизнес консултант на 2019 г.

ВАШИТЕ СЪРЦА

Ако все още се колебаете дали това обучение е подходящо за вас, прочетете книгата ``Бизнес над червената линия``, след което ще ви е по-лесно да вземете решение.


  Предпочитам целодневно обучение в четвъртъкПредпочитам целодневно обучение в събота


  Само азЩе бъдем двамаЩе бъдем тримаЩе бъдем четири или повече хора

  Запознат съм и приемам общите условия и политика за управление и осигуряване на поверителност на личните данни на https://radoslavblagoev.com

  Еднодневно обучение | цена за 1 човек
  180 лв. БИЗНЕС МЕХАНИЗМИ
  • Еднодневно обучение
  • 2 кафе паузи ( включени в цената)
  • 1 обяд на блок маса (включен в цената)
  • Сертификат
  Еднодневно обучение | цена за 3 човека
  450 лв. БИЗНЕС МЕХАНИЗМИ
  • Еднодневно обучение
  • 2 кафе паузи ( включени в цената)
  • 1 обяд на блок маса (включен в цената)
  • Сертификат